مثلث ار اساسی ترین اشکال در هندسه میباشد.یک مثلث دارای سه راس است که سه ضلع این رئوس را مثلث

ادامه مطلب
فروشگاه
برترین ها
موضوعات
برچسب ها